Grijači za dekristalizaciju meda

Grijače za dekristalizaciju meda standardno radimo prema najčešćim zahtjevima kupca. Dijelimo ih u nekoliko vrsta, a razlike su u promjerima grijanog dijela i visini.

Dimenzije grijanog dijela i visina: Ø180 mm – visina 500 mm, Ø250 mm – visina 900 mm, Ø300 mm – visina 900 mm, Ø450 mm -visina 900 mm  i Ø520 mm -visina 900 mm.

Izrađujemo ih u opcijama sa digitalnim i analognim termostatima. Digitalni termostati su prilično precizniji i malo zahtjevniji za podešavanje. Analogni su jednostavniji za podešavanje, i malo neprecizniji.

Ponudu grijača potražite u našem WEB SHOP-u.